Toerisme & recreatie

Visie

 
De N-VA is ervan overtuigd dat de steden en gemeenten in Vlaanderen een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod hebben. Het is essentieel om dit optimaal te promoten en bekend te maken bij de relevante doelgroepen.

De N-VA wil dat Anzegem ernaar streeft om zowel in Vlaanderen als in het buitenland onze troeven verzilvert. Vlaanderen mag de internationale groeimarkten niet links laten liggen. De gemeente kan toeristische nicheproducten voor “dicht-bij-huis”-vakanties ontwikkelen. De gemeente heeft de belangrijke taak om hun aanbod in samenwerking met de provincie op de binnenlandse markt te promoten.

De N-VA wil welvaart en tewerkstelling door en met toerisme tegen 2020 verdubbelen. We mikken prioritair op een nog sterkere vernieuwing en verbreding van het toerisme in de groene regio’s.

De N-VA is voor een goede samenwerking tussen cultuur, media, onderwijs, toerisme en monumentenzorg. De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed voor de komende generaties is een maatschappelijke plicht en een investering in de toeristische aantrekkingskracht van onze regio.

  • De N-VA wil dat Anzegem prioritair gaat voor de verbreding van het bestaande toeristisch product (fietsroutes, wandelroutes, ruiterroutes, …)
  • De gemeente zet in op het lokaal ondernemerschap en de professionalisering van de lokale publieke en private sector.
  • De N-VA streeft ernaar dat Anzegem werk maakt van een toeristische visie en dit op korte en middellange termijn (2020). Hierbij houdt ze enerzijds rekening met het potentieel van de gemeente (inhoudelijk-financieel) en anderzijds met de vragen en noden van de moderne toerist-recreant. Belangrijke thema’s hierbij zijn: innovatie, creativiteit, originaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, aanbod voor jeugd en jongeren, aanbod voor gezinnen met kinderen en senioren, …
  • De N-VA vindt dat Anzegem de eigen toeristisch-recreatieve troeven sterker kan uitspelen bij de eigen burgers. We denken hierbij aan: de rijke eet- en tafelcultuur, het fietsknooppuntennetwerk, de erfgoedsites, de sportfaciliteiten, …
  • De gemeente initiëert partnerschappen en bouwt deze uit tussen publieke en private actoren (horeca, toeristische attracties, logiesuitbaters, …)
  • De N-VA vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor goede informatieverstrekking en potentiële toeristische ondernemers ondersteunt en begeleidt bij hun administratie en hun verschillende vragen.
  • Tenslotte is het essentieel dat gemeenten hun toeristisch beleid onderling afstemmen, overleggen en samenwerken met andere besturen en partners i.f.v. optimale efficiëntiewinsten m.b.t. de investeringen.

Programmapunten

  • Anzegem ontwikkelt hun toeristisch beleid best op lange termijn. Probeer Anzegem op de kaart te zetten door zijn eigenheid uit te spelen.
  • De N-VA wil dat Anzegem prioritair gaat voor de verbreding van het bestaande toeristisch product (fietsroutes, wandelroutes, ruiterroutes, …) Via peter- en of meterschap van een fiets of wandelroute, kunnen vrijwilligers problemen (verdwenen bordjes) melden. Een overzicht van het fietsnetwerk en knooppunten in de gemeente en in de ruimere regio vindt u via volgende websites terug: www.fietsnet.be, www.knooppunter.com
  • De toerist is op zoek naar duidelijke informatie. Anzegem zet dan ook in op een goede informatieverstrekking van de toeristische sector. Lokale toeristische ondernemers kunnen begeleid worden bij het communiceren. Hierbij kan de gemeente, al dan niet in samenwerking met hogere overheden, een communicatieplatform aanbieden waarop de toeristische sector activiteiten of contactgegevens kan nalaten. Dergelijke toeristischerecreatieve structuren staan in voor het promoten van de streek.

 

Nieuws over dit onderwerp

Amfitheater in Tiegembos

Onze gemeente heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de realisatie van een amfitheater in het Tiegembos. Het zal gebouwd worden aan de uiterste buitenrand van de ligweide met een zo natuurlijk …

Herdenkingsheuvel

Anzegem heeft aan de Landergemstraat (nabij hoeve Depourcq) een stuk grond van 1,2ha gekocht waar er vroeger een Duits soldatenkerkhof was. Deze historische site is een internationale …