Zwembad Anzegem-Deerlijk krijgt 1.137. 500 euro financiële steun van Philippe Muyters

Op 7 juli 2018, over deze onderwerpen: Sport

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 22.640.732 euro subsidies toegekend aan 47
bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om
nieuwbouwprojecten als om renovaties. Volgend jaar kunnen initiatiefnemers opnieuw meedingen
naar subsidies, dit keer voor een bedrag van 10 miljoen euro.


Sinds zijn aantreden als Vlaams minister van Sport heeft Philippe Muyters consequent ingezet op de
vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen.“Dat was ook hoog nodig,” zegt
minister Muyters,“Onze sporthallen, -terreinen en zwembaden waren enorm verouderd en er waren
grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest
acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem
ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen. Zij weten immers het best
waar er in hun regio het meeste nood aan is. Deze manier van werken is zonder meer een succes. In
deze oproep waren er 60 aanvragen, waarvan we er nu 47 kunnen honoreren.”


Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en
publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert
tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan

gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een
commissie, waarna een ranking wordt opgesteld.
Minister Muyters:“Bij deze tweede oproep in het kader van het Sportinfrastructuurplan konden we in
totaal meer dan 22 miljoen euro toekennen aan 47 projecten. Dankzij deze oproep zal er de komende
jaren in heel Vlaanderen voor meer dan 158 miljoen euro in bovenlokale sportinfrastructuur
geïnvesteerd worden. De projecten zijn heel divers en gaan van bovenlokale sporthallen
en zwembaden tot gymnastiekhallen, dojo’s, atletiekpistes, hockeyterreinen en een BMX-piste.
Vlaanderen zal volgend jaar weer een heel stuk sportiever kleuren.”


In maart volgend jaar kunnen opnieuw projecten ingediend worden. Dan is er 10 miljoen euro ter
beschikking.“Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt
meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sporthal, gymhal,
sportterrein of zwembad?” besluit minister Muyters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is