Fietspaden in Beukenhofstraat volledig betaald door Provincie en Gewest

Op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

Reeds jaren is de verkeersveiligheid in de Beukenhofstraat te Vichte een pijnpunt. Begin oktober is hierover overleg gevoerd met de ouderraad van de school en de Vichtse dorpsraad. Daar werd duidelijk dat de aanleg van fietspaden in beide richtingen van de Beukenhofstraat zich opdringt.

Naar aanleiding hiervan ging het bestuur van N-VA Anzegem na wat hiervoor eventueel kon voorzien worden. Hierbij kwam aan het licht dat er een uitgebreide studie op provinciaal niveau loopt die exact deze oplossing voorstelt. Het volledige traject, met fietspaden aan beide kanten van de rijweg, van aan het kruispunt in Vichte tot aan de kerk in Sint-Lodewijk wordt in deze studie opgenomen.

“In de startnota van deze studie wordt heel duidelijk gesteld dat de Beukenhofstraat niet geschikt is als fietsstraat. Er worden gemiddeld 5.500 voertuigen per dag geteld, terwijl de richtlijnen voor een fietsstraat een maximum van 2.000 adviseren. Tevens moet een fietsstraat dubbel zo veel fietsen tellen als gemotoriseerde voertuigen en dat is zeker niet het geval op dit moment in de Beukenhofstraat.”, aldus Frederik Cardon, voorzitter N-VA Anzegem.

“De oplossing met twee fietspaden plus voetpad aan weerskanten, blijkt volgens deze studie haalbaar. Bovendien zou de aanleg van deze fietspaden 100% door het provinciale en gewestelijke niveau worden gefinancierd.”, vult de voorzitter nog aan.

N-VA Anzegem en N-VA provinciaal, met fietsspecialist Luc Coupillie, zullen deze studie en zijn uitvoering ten volle steunen.

“We zullen ook aan onze collega’s van de andere partijen in de gemeente, ouderraad en Vichtse dorpsraad vragen of zij deze plannen reeds hebben gezien en hoe zij hier tegenover staan.”, besluit de voorzitter van de N-VA fractie, “we volgen dit met N-VA Anzegem zeker verder op!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is